Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Czy budować lotnisko CPK w tej lokalizacji?

okazuje się że niekoniecznie, o ile sens budowy jest nie do przecenienia, o tyle lokalizacja taka sobie
i to jest argument, a nie bredzenie Tuska czy innych że niepotrzebne nam lotnisko.

Dotarłem do dokumentu - 
Analizy przestrzenne lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego RP „Solidarnoœæ” Spatial analysis of the location of the Central Airport for Poland Stanis³aw Bia³ousz1 , Joanna Jaroszewicz2 , Jerzy Chmiel2 , Sebastian Ró¿ycki2 1Wy¿sza Szko³a Oficerska Si³ Powietrznych w Dêblinie, Wydzia³ Lotnictwa 2Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii 

9. Jakosc rolnicza gleb (gleby srednio dobre kompleksów przydatnosci rolniczej 4, 5 i 8) i bliskość Warszawy sprawily, ze na terenie przewidzianym dla lotniska powstało wiele gospodarstw rolnych o profilu warzywniczym z bogatą infrastrukturą. Wywłaszczenie tych gospodarstw to z jednej strony znaczne zmniejszenie produkcji warzywniczej, z drugiej zaś większe koszty wykupu ziemi. Moźe to sprowokowaæ problemy społeczne między inwestorem i lokalną społecznością. Jest zalecane wykonanie pogłębionych analiz ekonomiczno-rolniczo-społecznych dla opracowania metod łagodzenia tych problemów.
10.Warunki meteorologiczne lokalizacji w Baranowie są niekorzystne. Oficjalne dane wykazują mniejszą liczbę dni z zamgleniem od występujących w rzeczywistości. Wymaga to zwiększenia kosztów meteorologicznej osłony lotniska.Komentarz

 • to jest dokument który powstał dla rządu, w 2018 r, obiektywnie przedstawiono tam za i przeciw tej lokalizacji

 • Większosć transportu towarów z Azji południowo-wschodniej idzie drogą morską przez kanał Sueski. Droga ta może zostać bardzo łatwo zablokowana np w wyniku działań militarnych gdy wojna Izraela z Palestyną rozleje się na pozostałe kraje w regionie. Test tego co się stanie z handlem mieliśmy gdy jeden statek przypadkowo zablokował ten kanał, moim zdaniem był to jednak celowy test.
  Dlatego bardzo przydatne byłoby zrobienie drogi lotniczej dla masowego transportu towarów na zachód Europy. Do tego potrzebne byłoby wykonanie ogromnego lotniska wraz z infrastukturą kolejową i drogową. Lotnisko takie musi być w zasięgu dużych samolotów transportowych i musi znajdować się w strefie Schengen w celu uniknięcia wąskiego gardła na granicach wewnętrznych strefy Schengen.
  Rzut oka na mapę wystarczy aby stwierdzić że najlepiej do tego nadawałyby się europejskie kraje postkomunistyczne, gdzie koszty budowy takiego przedsięwzięcia byłyby najniższe a w projekt byliby zaangażowani finansowo Azjaci, głównie Chińczycy. Z krajów postkomunistycznych Polska jest najlepszym wyborem ponieważ jest z tych państw największa i ma największy budżet który musi udźwignąć to przedsięwzięcie, nawet przy współfinansowaniu przez Azjatów.
  Jest to duża szansa dla Polski. Pamiętajmy jak bogate są kraje przez który prowadzą główne szlaki handlowe, jak np Holandia. Jednak trzeba pamiętać żeby pilnować kosztów tej budowy ponieważ najtańsza masowa droga handlowa to droga morska i gdyby na świecie panował wieczny pokój to masowa droga lotnicza nie byłaby aż tak bardzo potrzebna.
  Podziękowali 1Elf77
 • CKP musi zostać zbudowany w tym miejscu, bo już sporo kasy tam zainwestowano, w tym unijne dotacje. Będzie nie tylko obiektem cywilnym, ale i strategicznym, na wypadek W. Lokalizacja została tak wybrana, żeby był to punkt centralny.
 • rozumiem, ale szkoda że zignorowano tą opinię, teraz będą do niej wracać aby blokować budowę. 
  Podziękowali 1Elf77
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.