Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Centrum ds. Rodziny MOPS we Wrocławiu

edytowano stycznia 2007 w Polecamy
Program "Dwa plus trzy i jeszcze więcej"

Realizowany na mocy uchwały Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. /Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4 poz. 41/

Cele Programu:

- Promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej
- Umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych
- Poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych
- Zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych

Główne formy pomocy i wsparcia realizowane w ramach Programu "dwa plus trzy i jeszcze więcej"

I. Formy wsparcia i wzmocnienia kondycji zdrowotnej rodzin

- bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla dzieci i rodziców
- badania w Centrach Korekcji Wad Postawy, rehabilitacja, gimnastyka korekcyjna, pływanie

II. Oferta rekreacyjno â?? wypoczynkowa

- Bezpłatny wstęp do Ogrodu Zoologicznego â?? w każdą niedzielę, za okazaniem Karty RODZINA PLUS
- Bezpłatne korzystanie z pływalni szkolnych dla rodzin uczestniczących w Programie
- Wstęp na kąpieliska miejskie w cenie 1zł we wszystkie niedziele /w sezonie/
- Wstęp na lodowiska miejskie w cenie 1zł we wszystkie niedziele /w sezonie/
- Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla dzieci i ulgowe dla rodziców we wszystkie niedziele i święta

III. Oferta kulturalna

- Ulgi i zwolnienia z opłat na zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach, do placówek kulturalnych i Teatru Lalek
- Bezpłatny wstęp do Muzeum Miejskiego i BWA
- Oferta organizacji pozarządowych /warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne, zajęcia sportowe,

IV. Inne, niematerialne formy pomocy i promocji rodziny wielodzietnej, w Programie oznaczonej RODZINA PLUS

- Pomoc dzieciom w nauce świadczona przez wolontariuszy oraz w ramach kursów językowych
- Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne
- Organizacja imprez okolicznościowych
- promocja pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej â?? wizualna, medialna, okazjonalna /plakaty, afisze, bilbordy, druki, wydawnictwa/
- preferencyjne punkty przy staraniach o mieszkania socjalne, bądź przy zamianie mieszkań
- bank pomocy rzeczowej
- formy edukacyjno â?? szkoleniowe dla rodziców

Celem zapewnienia sprawnej realizacji wielopodmiotowych działań w ramach oferty Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych, wprowadzona została Karta Rodzina Plus identyfikująca uczestników Programu, korzystających z oferty Programu,

W ramach Programu opracowany został informator "po lekcjach" zawierający pełną ofertę zająć pozalekcyjnych we Wrocławiu, adresowany głównie do dzieci i młodzieży oraz rodziców i podmiotów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Pierwsza część informatora adresowana jest do wszystkich rodzin z dziećmi do lat 24, druga część zawiera wyjściową ofertę Programu.

V. Finansowe formy pomocy

Świadczone są przez MOPS dla rodzin spełniających kryteria ustawowe.

Centrum ds. Rodziny
ul. Dąbrowskiego 11/250-457 Wrocław
tel. 071 34 38 811faks: 071 34 38 811
e-mail: centrum@mops.wroclaw.pl
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.